Regulamin rekrutacji

Wniosek do pobrania

Regulamin rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola 

"Akademia Małego Odkrywcy" w Mysłowicach

Termin składania wniosków

od 12 lutego do 04 kwietnia 2024 roku

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w placówce w godzinach 0d 7.30 do 15.30 lub wysłać na adres email:

 

przedszkole.akademiaodkrywcy@gmail.com

Niepubliczne Przedszkole

"Akademia Małego Odkrywcy"

 ogłasza nabór otwarty

na rok szkolny 2024/2025

przedszkole mysłowic
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice