Regulamin rekrutacji

Wniosek do pobrania

Regulamin rekrutacji dzieci do Niepublicznego Przedszkola 

"Akademia Małego Odkrywcy" w Mysłowicach

Termin składania wniosków 21 do 31 marca 2023 roku


Wnioski należy składać bezpośrednio w placówce w godzinach 0d 8.00 do 16.00 lub wysłać na adres email:


akademiaodkrywcy.myslowice@wp.pl

Niepubliczne Przedszkole

"Akademia Małego Odkrywcy"

 ogłasza nabór otwarty

na rok szkolny 2023/2024

przedszkole mysłowic
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice
partnerzy, przedszkole mysłowice

NASI PARTNERZY :